Grön Logik – Det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att nå klimatmålen

Hitta oss på kartan

Föreläsare: Agneta Persson, Anthesis


Samtidigt som krisrapporterna om klimatet haglar och EU fokuserar på Energy efficicency first, så har svenska beslutsfattares fokus på energieffektivisering varit lågt. Nu visar en studie av konsultbolaget Anthesis att energieffektiviserande åtgärder i svenska byggnader kan bespara samhället över 800 miljarder kronor fram till år 2045. Genom att öka energieffektiviseringen försvinner en betydande del av behovet av utökad elproduktion för klimatomställningen i industrin och transportsektorn. Energieffektiviseringen kan också genomföras snabbare än de omfattande och tidskrävande processer som krävs för utbyggnad av ny energiproduktion. Hör mer om hur en kraftsamling för att minska energianvändningen besparar samhället stora resurser och är central för att effektivt tackla klimathotet.

Inneklimatarenan