Branschstandard för isolering av kanaler

Hitta oss på kartan

Föreläsare: Johan Sjölund, Isoleringsfirmornas Förening


DIsoleringsfirmornas förening har tagit fram Branschstandard Teknisk Isolering, BTI, som ska underlätta för hela bygg- och främst VVS-branschen. Rätt teknisk isolering kommer att leda till mer hållbara och klimatsmarta byggnader. Standarden bygger på U-värden och innehåller bland annat isoleringstjocklekar för ventilationskanaler, som hittills har saknat riktvärden. Den ska vara ett hjälpmedel både för beställare, konsulter, besiktningsmän, VVS-, kyl- och isoleringsentreprenörer.

Inneklimatarenan