BASTA & ELEKTRONIK som stöd för hållbara val av ventilationsprodukter

Hitta oss på kartan

Föreläsare: Pehr Hård, VD Basta


Bastas nya grupp för produkter med elektronik ger en unik möjlighet att göra ett välinformerat val. Då elektronik innehåller många komponenter från långa leverantörskedjor är det ofta krångligt att få fram innehållsinformation på den nivå som krävs för grupperna Basta, Beta och Deklarerad. Bastas nya grupp ELEKRONIK förenklar för leverantörerna att registrera varor med elektronik, t ex en ventilationsapparat. På så vis underlättas medvetna materialval där elektronik är en del av byggprodukten.

Inneklimatarenan