Uppnå energimålen för nya byggnader

Föreläsare: Anna-Lena Lane, doktorand på RISE ger svar och redogör för hur ByggaE kan stödja Boverkets krav på energianvändning i nya byggnader.

Vilka utmaningar finns för att uppfylla Boverkets krav på energianvändning i nya byggnader? Hur kan man på ett mer strukturerat sätt ställa krav på byggprojektet för att uppnå energimålen? Finns det något verktyg för att lättare bli överens om vad som ska levereras och undvika fel och brister? Och så att energimålen tydligare kan prioriteras. 

ByggaE är en relativt nyutvecklad kvalitetssäkringsmetod utformad för alla som ansvarar för att fastigheter byggs energieffektivt.