Rätt renovering för ett hållbart samhälle - Renoveringsdagen 2020

Föreläsare: Välkommen att träffa forskare från Chalmers, CIT, Högskolan Dalarna, KTH, LTH, LTU, RISE och Uppsala universitet – Campus Gotland! Eftermiddagen modereras av Christina Lindbäck (NCC) och Kristina Mjörnell (RISE/LTH).

Renoveringsdagen genomförs i fyra pass á en timme, 12:15-16:30. Varje timme innehåller blixtföredrag, paneldebatt och forskarsamtal om hur Sveriges befintliga bebyggelse kan ta stora kliv mot miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.