Rätt renovering för ett hållbart samhälle - Del 2

Välkommen till Renoveringsdagen 2020 med Nationellt Renoveringscentrum, Dennis Johansson, LTH

• Blixtföredrag
  -Jonn Are Myhren, Högskolan Dalarna, Varsam renovering av miljonprogramshus – en jämförelse av tre renoveringspaket där ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter utvärderas
  -Tor Broström, Uppsala universitet – Campus Gotland, Energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader
  -Tord af Klintberg, KTH, Relining; Små Snabba Steg
  -Kristina Mjörnell, RISE och LTH, Att välja hållbar renovering
• Paneldebatt
• Forskarsamtal vid scenen

Jonn Are Myhren
Jonn Are Myhren

Tor Broström
Tor Broström

Tosse af Klintberg
Tosse af Klintberg

Kristina Mjörnell
Kristina Mjörnell