Rätt renovering för ett hållbart samhälle - Del 1

Välkommen till Renoveringsdagen 2020 med Nationellt Renoveringscentrum, Dennis Johansson, LTH

• Blixtföredrag
  -Åsa Wahlström, CIT, Möjliga renoveringsstrategier mot 2050
  -Hans Bagge, LTH, Nöjda hyresgäster och låg energianvändning med ny ventilation i miljonprogramshus
  -Paula Femenias, Chalmers, Flytt och renovering
  -Kristina Nilsson, LTU, Tur och retur i arkitektur och kultur vid energieffektiv renovering
• Paneldebatt
• Forskarsamtal vid scenen

Åsa Wahlström
Åsa Wahlström

Hans Bagge
Hans Bagge

Paula Femenias
Paula Femenias

Kristina Nilsson
Kristina Nilsson