Positiva energidistrikt

Hitta oss på kartan

Föreläsare: Caroline Markusson, forskare på RISE berättar om möjligheter och utmaningar med att skapa sådana områden, vilka tekniker och system som kan användas, samt vad som är på gång i Sverige.

Inom EU finns det en ambition att senast år 2025 skapa minst 100 stadsområden (distrikt) som på årsbasis är nettoexportörer av energi. Detta kallas Positive Energy Districts, PED. För att få till ett sådant område krävs insatser vad gäller generering, lagring och styrning av energi inom och mellan byggnader.

Nordbyggscenen - EH:10