"Kvinnor är för svaga. Så är det bara." - Fem år med Stoppa Machokulturen, vad gör vi nu?

Föreläsare: Anders Hinn

I byggbranschen är bara ett fåtal procent av alla anställda kvinnor. Vi har svårt att övertyga kvinnor som ska välja utbildning och de som kommer ut i byggarbetslivet stannar inte alltid kvar pga machokultur och hård jargong. 2015 bestämde sig Byggcheferna för att i samarbete med Byggnads driva Stoppa Machokulturen-kampanjen. Var står branschen när det gäller jämställdhet fem år senare? Vad om något har Stoppa Machokulturen-kampanjen lett fram till?