Håll Nollans förebyggande Byggherrar

Föreläsare: Ulrika Dolietis - Håll Nollan, Marcus Törnkrantz - Akademiska Hus, Jens Bjurenstedt - Jernhusen

Hur Håll Nollan och dess medlemmar arbetar för att vara engagerade och ansvarsfulla byggherrar som skapar bra förutsättningar, är tydliga med sina förväntningar men även är engagerade under produktionen.

Ulrika Dolietis
Ulrika Dolietis

Markus Törnkranz
                Marcus Törnkranz

Jens Bjurenstedt
Jens Bjurenstedt