Att lära av andra så inga formkonstruktioner rasar

Hitta oss på kartan

Föreläsare: Anders Spåhls, Ulrika Dolietis, Per Hammar

Råd för hur man i olika roller ska se till att man skapar förutsättningar, konstruerar och bygger broformar så de inte rasar. Ett exempel på hur man genom delad kunskap kan ta fram konkreta och lättillgängliga råd.

Anders Spåhls
                         Anders Spåhls

Ulrika Dolietis
Ulrika Dolietis

Per Hammar
Per Hammar

Nordbyggscenen - EH:10