Uppkopplade fastigheter och AI

Föreläsare: Niklas Dalgrip

Tack vare cirka 12 000 sensorer och realtidsuppkopplingen i systemet SISAB OnLine (SOL) kan våra 600 fastigheter få en god inomhusmiljö samtidigt som vi driftoptimerar och sparar mycket energi. Systemet har kompletterats med intelligent dataanalys (AI) där man via algoritmer använder historiska data, data i realtid samt extern data för att skapa en förbättrad styrning av fastigheterna. Niklas Dalgrip, driftchef på SISAB, berättar om systemet och dess betydelse för besparingar i energi, kostnader och tid.