Plats för installationer

Föreläsare: Fredrik Runius, Johan Sjölund

Installationer tar plats om de skall kunna utföras på rätt sätt. Säker Vatten och Isoleringsfirmornas Förening visar på bra exempel för montage i schakt.