Om fastighetsägares sex stora utmaningar. Följ upp din fastighet energismart och 24/7 för lönsam och hållbar fastighetsutveckling

Hitta oss på kartan

Föreläsare: Jörgen Söderlund, CTO, Caverion Sverige & Erika Björnesparr, Head of Marketing & Communications, Caverion Sverige

Ökade förväntningar från hyresgäster, allt mer omfattande myndighetskrav samt omvärldens intresse för klimat- och omvärldsfrågor - fastighetsägare står inför både utmaningar och möjligheter. För att fortsatt öka värdet på fastigheterna behövs investeringar i nya tankesätt, ny teknik och nya lösningar. 

Vi har i närtid djupintervjuat fastighetschefer, tekniska chefer och chefer för fastighetsbolag för att få syn på de största utmaningarna i branschen. Välkommen att ta del av resultatet!

Jörgen Söderlund
Jörgen Söderlund

Erika Björnesparr
Erika Björnesparr

Energismartscenen - EH:07