Medborgarinitiativ på god väg mot klimatneutralt liv 2030

Hitta oss på kartan

Föreläsare: Jörgen Lööf

I Hammarby Sjöstad i södra Stockholm har man kommit en bra bit på väg mot ett klimatneutralt liv, Kom och lyssna till Jörgen Lööf, CEO på medborgarinitiativet ElectriCITY, som berättar om hur boende, näringsliv, akademi och offentliga aktörer jobbar tillsammans för klimatsmarta lönsamma innovationer, produkter och tjänster.

Energismartscenen - EH:07