Klimatförändringarna ställer nya krav - Vad bör branschen tänka på?

Föreläsare: Britta Permats

De pågående och kommande klimatförändringarna ställer nya krav på bygg-, installations-, och fastighetsbranschen. Vad bör man tänka på ur ett hälso-, produktivitets- och energieffektivitetsperspektiv?