Hållbar renovering - hur får vi det att hända?

Föreläsare: Johan Nuder/Anna-Klara Aspegren

Vi riktar strålkastarna mot energieffektivisering i det befintliga beståndet. Informationscentrum för hållbart byggande jobbar för att den samlade kunskapsbanken ska nå beställarna. Det är så vi får det att hända!