Effektreduceringsmetoder - Resultat av förstudie för BeBo

Föreläsare: Peter Karlsson, Aktea

I Sveriges kalla klimat kräver ett gott inomhusklimat stor värmetillförsel särskilt de kallaste vinterdagarna, vilket innebär ett stort effektbehov. De kallaste dagarna samt periodvis uttag av tappvarmvatten ger så kallade effekttoppar i värmebehovet. Dessa effekttoppar kan stå för en stor andel av effektbehovet, men står bara för någon enstaka procent av energibehovet.