ectogrid - en energirevolution

Hitta oss på kartan

Föreläsare: Jonas Lindhe, E.ON

Det är dags att börja dela energi – för en hållbar stad. Framtidens städer är hållbara och allteftersom de växer så förändras även våra behov. Vi går mer och mer från behovet av fossila bränslen medan efterfrågan av förnybara energikällor ständigt ökar. För att få det att fungera krävs en energirevolution, och den är redan här. Vill du dela ditt överskott eller använda någon annans?

Energismartscenen - EH:07