Beställarens syn på större installationsprojekt

Föreläsare: Caroline Ödin, Fabege, Johan Tjernström, Akademiska hus, Jon Malmsten, Aktea Energy