Ventilationens verkningsgrad - luftutbyteseffektivitet och ventilationsindex

Föreläsare: Petter Lundgren, Svensk Ventilation

Petter reder ut begreppen kring luftutbyteseffektivitet och ventilationsindex.