Val av fläkt för brandskydd

Föreläsare: Åsa Sölvhammar, Svensk Ventilation

Vilken sorts fläkt ska man ha när ventilationssystemet är en del av byggnadens brandskydd? Här är det lätt att trassla in sig bland olika standarder och diverse temperaturkrav. Det gäller att ha koll på när det ska vara en ”vanlig” evakueringsfläkt och när det krävs en särskild brandgasfläkt enligt EN 12101-3:2015. En vägledning från Svensk Ventilation presenteras. 

-Vad kännetecknar ett fläkt-i-driftsystem och vilka fläktar är då lämpliga?
-Vad är lämpligt när källare, hisschakt och trapp