Sensorer för luftmiljö: möjligheter och begränsningar för både gaser och partiklar

Föreläsare: Sara Janhäll, forskare på RISE

Förtätning i städer ökar behovet av att mäta luftföroreningar både inne och ute. Hur kan man utveckla användningen av moderna sensorer för att reglera och styra ventilationen? Vad ska man tänka på när man testar och väljer sensorer till ventilationssystemet? Hur skiljer sig användningen av partikelsensorer och gassensorer åt? Och hur kan man kvalitetssäkra sensorerna? Sara Janhäll redogör för vilka möjligheter och begränsningar man bör ta hänsyn till vid val av sensorer för luftmiljö.