Nytt om injustering av luftflöden

Föreläsare: Bengt Bergqvist, Energianalys AB och Eddy Chabo, Bengt Dahlgren AB

Bengt och Eddy berättar om injustering av luftflöden i luftbehandlingssystem och vad man bör tänka på i dagens lufttäta byggnader.

-Hur ska man förbereda injusteringen?
-Hur projekterar man för att underlätta injusteringen?
-Vad är Proportionalitetsmetoden och hur följer man den?
-Vilka är de vanligaste fällorna och felen vid injustering?
-Varför ska FTX-system injusteras med fönster på glänt? Tidigare har ju injustering alltid utförts med stängda fönster.