Installation av FTX i miljonprogramshus gav många fördelar

Föreläsare: Hans Bagge, Lunds Tekniska Högskola

I flerfamiljshus som tidigare hade F och FT ventilation har FTX installerats. Ett forsknings och utvecklingsprojekt har genom noggranna mätningar och uppföljning visat på en dryga 20 procentig energibesparing i husen. Samtidigt upplever de boende i hus där FTX installerats att inneklimatet är bättre jämfört med de som bor i hus där ventilationen inte har uppdaterats.