Inneklimat för hälsan

Föreläsare: Per Melander, Svensk Automation

Per Melander kommer prata om att skapa ett komfortabelt klimat (temperatur och luftkvalité ur flera aspekter) och belysning m.m. Som kan skapa en hälsosam miljö vilket i sin tur kan skapa en ökad produktivitet.