Hur uppfyller man framtida SFP krav?

Föreläsare: Nicklas Brömster, Svensk Ventilation

Vi går igenom förutsättningarna för SFPv och visar på förhållandet mellan aggregatet och kanalsystemets påverkan.