Hur täta är våra ventilationskanaler?

Hitta oss på kartan

Föreläsare: Erik Österlund, Svensk Ventilation

Täta ventilationskanaler förutsätter både rätt material och rätt installation. Helt osynliga fel gör lätt att man tappar en eller flera täthetsklasser.

Inneklimatarenan - A39:31