Dalarnas Villa - forskning om hälsosamt och energieffektivt inomhusklimat

Föreläsare: Jonn Are, Högskolan Dalarna

Dalarnas Villa är en verklig testbädd för forskning i ett hälsosamt och energieffektivt inomhusklimat. Vi går igenom:
-Balansen mellan hälsa, komfort och energibesparing
-Hur styr man efter aktiviteter?
-Krav enligt Boverket och hur luftomsättning i verkligheten
-Inomhusmiljö mätningar
-Forskning om olika ventilationssystem