Vi använder cookies för att göra din upplevelse bättre Läs mer om cookies här »

Urban Månsson VD på Svensk Byggtjänst

Projektet ”Jämnt på jobbet” tar plats på stora scenen

När Nordbygg 2018 öppnas, på morgonen tisdagen den 10 april, tar projektet ”Jämnt på jobbet” plats på stora scenen vid mässans entrétorg. Också under onsdagen presenteras konkreta exempel på lyckade satsningar för jämställdhet bland företag inom byggsektorn.

Bakom projektet ”Jämnt på jobbet” står Svensk Byggtjänst i samverkan med Nordbygg och ytterligare ett 20-tal ledande aktörer inom samhällsbyggnad.
–    Syftet med projektet är att samla branschen för att konkret ta tag i och motverka sexism och ojämställdhet i vår sektor. Att problemen faktiskt finns och är allvarliga har framgått tydligt via #metoo-rörelsen och byggbranschens egen uppföljning #sistaspikenikistan, säger Urban Månsson VD på Svensk Byggtjänst.
–    Vi på Svensk Byggtjänst har med ”Jämnt på jobbet” tagit på oss rollen att vara ett nav då det gäller att samla och sprida information och kunskap om jämställdhet i branschen. Och inte minst lyfta goda exempel på hur det går att skapa konkreta förbättringar.

Viktigt inslag på Nordbygg

– För Nordbygg är det självklart att medverka i denna satsning och ge den utrymme här på mässan i år, säger Peter Söderberg projektchef för Nordbygg.

I samband med öppnandet av Nordbygg 2018 kommer Urban Månsson att presentera ”Jämnt på jobbet” på stora scenen vid entrétorget. Här kommer han att berätta vad som händer inom projektet nu och framåt i tiden, och hur flera aktörer inom byggsektorn kan engagera sig.

Konkreta exempel på onsdagen

På onsdagen återkommer ”Jämnt på jobbet” till stora scenen på mässan. Denna gång för att presentera tre konkreta exempel på hur företag inom byggsektorn har genomfört framgångsrika satsningar på jämställdhet. Satsningar som inneburit bättre arbetsmiljö för kvinnor, lockat fler kvinnor till branschen och lett till ökad lönsamhet. Exemplen är hämtade från stora företag och projekt inom byggproduktion och hantverk.

*Läs mer om ”Jämnt på jobbet här: https://byggtjanst.se/aktuellt/jamnt-pa-jobbet/

*Ta del av Svensk Byggtjänsts löpande bevakning om jämställdhetsfrågan inom rel="noopener noreferrer" byggsektorn här: https://omvarldsbevakning.byggtjanst.se/jamstalldhet-och-mangfald