Vi använder cookies för att göra din upplevelse bättre Läs mer om cookies här »

Möten på Nordbygg

Nordbygg arena för högaktuella branschfrågor

Nordbygg har blivit en aktör som är med och driver samhällsbyggnadsbranschen vidare i viktiga frågor. Det sker till exempel genom att aktivt starta och medverka i olika initiativ och utvecklingsprojekt. Frågor som jämställdhet, digital innovation, rekrytering och en utvecklad beställarroll kommer att märkas på Nordbygg 2018.

Branschinitiativ av olika slag har allt mer satt sin prägel på Nordbygg och detta blir extra tydligt under årets upplaga. Mässan blir också allt mer en mötesplats för bygg- och fastighetssektorns utveckling och kompetenshöjning.

Fyra spännande exempel är att jämställdhet, digital innovation, rekrytering och en utvecklad beställarroll får stort utrymme på Nordbygg 2018.

Jämställdhet på stora scen
#metoo och branschens eget #sistaspikenikistan har tydligt visat behovet av att aktivt arbeta för ökad jämställdhet och mångfald i byggsektorn.
Detta är naturligtvis angeläget för att få slut på sexuella trakasserier och övergrepp generellt, men det är också viktigt för att kunna öka intresset för vår bransch som är i stort behov av att rekrytera, säger Peter Söderberg.

Nordbygg har därför engagerat sig i branschinitiativet Jämnt på jobbet. Jämställdhet och mångfald kommer bland annat att tas upp vid ett par tillfällen i seminarieprogrammet på stora scenen.

Utveckling och innovationer

Nordbygg är även involverad i en ny långsiktig satsning på teknisk utveckling genom hela byggprocessen. Bakom projektet står Svensk Byggtjänst och Bygg 4.0 som finansieras via Smart Built Environment.

– Satsningen är främst inriktat på digitalisering och hur sektorn allt mer kan börja arbeta med t.ex. AI, robotik och Internet of Things. Detta kommer att märkas under Nordbygg 2018. Det blir en rad mycket intressanta föreläsare och presentationer av nya initiativ, nya start-ups och en helt ny undersökning i ämnet, säger Peter Söderberg.
Den populära Materialmedaljen delas som vanligt ut under Nordbygg. Tävlingen sätter fokus på föregående års bästa materialnyheter och den allra bästa innovationen tilldelas Nordbyggs guldmedalj för årets bästa produktnyhet.

Kompetensutveckling
Ett tema som blivit allt mer aktuellt är hur byggherrar kan förstärka sin kompetens som beställare.
Mot den bakgrunden har Nordbygg tillsammans med sina samarbetspartners utvecklat Renovera Energismart till Energismart beställare.

– Beställaren har en oerhört viktig roll i byggprocessen Hela mässan ger ett unikt tillfälle för byggherrar att få en aktuell bild av vad denna bransch stadd i stark utveckling kan erbjuda och vad de därmed faktiskt kan kräva och förvänta sig i sina upphandlingar, säger Peter Söderberg.

Branschmöten
Att Nordbygg allt mer har blivit både en aktör och en arena för utveckling i branschen, ser man också på att allt fler ledande branschorganisationer, institutioner och företag väljer att arrangera möten och evenemang i samband med mässan. Bland annat väljer Branschföreningen för Byggnadsberedning att lägga sitt årsmöte på Nordbygg.