Så påverkar Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1 dig som VVS-installatör, beställare och entreprenör

Find us on the map

Lecturer: Martin Brunnkvist

Har du koll på hur Branschregler Säker Vatten 2021:1 påverkar VVS-installationer? I det här seminariet går vi igenom de viktigaste delarna och största förändringarna från tidigare branschregler.

This seminar will be held in Swedish

Energismartscen