Digitala fastigheter förändrar fastighetsvärlden

Find us on the map

Lecturer: Hans Nyblom & Joakim Carlsson

Modern teknik och enkla uppkopplingar skapar helt nya möjligheter.

This seminar will be held in Swedish

Energismartscen