Luftaffärer i pandemins spår

Find us on the map

Lecturer: Erik Österlund

Nya färdigheter, tjänster och produkter behövs när god inomhusluft får en ny innebörd. Många fastighetsägare inser kanske att deras ventilationssystem är eftersatta och kan utgöra en risk. Det blir viktigare att övervaka luftkvaliteten där människor vistas. Ska fastigheterna utrustas med automatisk övervakning? Borde OVK:arna börja med FVK – frivillig ventilationskontroll ?

This seminar will be held in Swedish

Inneklimatarenan