Styrning av FTX för fuktsäkra småhus

Find us on the map

Lecturer: Tomas Frändén, Svensk Automation

Svensk Automation går igenom grunderna inom digital fastighetsautomation och hur utveckling sker i samma riktning som FN:s globala mål. Vi berättar om hur digital fastighetsautomation samverkar mellan fastighetens olika tekniska system och därmed skapar förutsättningar för bästa inomhusklimat och samtidigt en minskad energianvändning och klimatpåverkan.

This seminar will be held in Swedish.

Inneklimatarenan