Fuktskydd vid byggnation av KL-trähus

Föreläsare: Nikolaj Murikoff, Layher och Lars Olsson, RISE.

Byggandet av KL-trähus ökar i Sverige. Det finns många projekt där väderskyddad produktion har gett goda resultat för kvalitet, arbetsmiljö och tidplan. 

Lars Olsson från RISE redovisar resultaten från två nya studier av KL-träbyggande där väderskydd inte använts och berättar om utmaningarna att upptäcka och åtgärda mögelpåväxt. 

Nikolaj Murikoff från Layher ger exempel hur KL-trähus med olika husgeometrier kan väderskyddas.

Foto: Mikael Levander