Planglasets hemliga liv - återvinning i verkligheten

Hitta oss på kartan
Planglas är ett material som kan återvinnas oändligt många gånger. Samtidigt är det relativt billigt och tillverkningsprocessen väldigt känslig. Oskar Storm kartlägger svårigheterna men berättar också att Ragn-Sells och Saint-Gobain nu samarbetar för cirkulär återvinning av planglas. Kom och hör hur du själv kan bidra med gammalt glas redan idag!