Pressmeddelande

Skiftinge - förskolan där maskrosbarnen får blomma

Nya Skiftinge förskola har ett alldeles speciellt signum och uttryck. Ett mönster i den grå fasaden föreställande maskrosor som sätter frön i vinden.

Nya Skiftinge förskola är belägen i norra Eskilstuna i stadsdelen som heter just Skiftinge. Området byggdes i huvudsak under miljonprogrammets dagar och är socialt utsatt. Vi intervjuar Anette Eriksson, ansvarig arkitekt på Carlstedt Arkitekter.

Hur kom du på idén med den speciella utsmyckningen?
– I den här utsatta miljön är förskolan en viktig länk till det övriga samhället. Maskrosorna symboliserar att detta är en plats där barnen kan växa och blomma ut trots en dålig och mager omgivande jordmån.

Vad hade du för gestaltningsidé?
– Min utgångspunkt var att bryta ned förskolan i tre delar. En enhet med avdelningar på varsin sida av en sammanbindande gemensam huvudbyggnad. För att ytterligare understryka min utgångspunkt så valde jag att exteriört klä de båda sidobyggnaderna med fibercementskivor i tre nyanser av lila som även är vridna 45 grader. Huvudbyggnaden har en nedtonad grå stående fibercementskiva med ett tydligt maskrosmönster, berättar Anette.

Hur tänkte du kring det lite ovanliga färgvalet lila?
– Jag ville ha en färg som skulle ge glädje men som även skulle fungera med de om givande befintliga materialen.

Hade beställaren Kommunfastighet några speciella önskemål kring materialval?
– Beställaren önskade sig ett material med litet underhåll och en ekonomisk hållbarhet.

Hur kommer det sig att det blev just skivor i fibercement?
– Fibercementskivor är tåliga, robusta och underhållet är minimalt. De ger även en möjlighet att få fram olika gestaltningsidéer.

Huvudbyggnadens grå fasad är klädd med Cembrit Patina Original. På sidobyggnaderna syns Cembrit Cover i tre lila nyanser.
Se fler bilder här:
https://www.cembrit.se/referenser/skiftinge-fsk-eskilstuna

Ämnen
Arkitektur Byggnadsindustrin, branschfrågor Materialfrågor, färgsättning Skola

Fibercement Fasadskivor Skolarkitektur