Airwatergreen AB

Vi finns i monter A39:50

Airwatergreen AB är ett svenskt luftbehandlingsbolag som erbjuder energieffektiv avfuktning i alla klimat.

Vi utvecklar och tillverkar produkter som avlägsnar fukt och luft på ett effektiv sätt vilket förlänger livslängden på byggnader, varor och utrustning, samt skapar en hälsosammare arbetsmiljö att vistas i.

Produkterna bygger på patenterad teknologi som ger en rad unika fördelar. Fördelar är halverad energiförbrukning, enkel plug´n play installation och samma effektivitet vid alla temperaturer.

Vi har idag installationer i 8 länder.

Kategorier

 • Energi
 • Ventilation
 • Övrigt Byggmaterial
 • Kyla & Värmepumpar

Produkter

 • FLEX luftavfuktare

  FLEX luftavfuktare FLEX är en intelligent kondensavfuktare som bygger på vår patenterade teknologi. FLEX är utvecklad för att kondensera fukt även i tuffa miljöer och fungerar lika energieffektivt vid alla temperaturer, även vid minusgrader vilket möjliggör sänkning av temperaturen utan att riskera ökande fuktighetsnivåer. På så sätt kommer du att kunna minska uppvärmningen och spara kostnader, energi och miljö.

  Installationen är enkel utan dragning av onödiga ventilationsrör. Allt du behöver är en vanlig elanslutning 220V. Kan enkelt monteras på väggen.
  Typiska installationer är i mindre byggnader som pumpstationer, kyrkor, krypgrundar under skolor etc etc Länk till produkten »

 • REX luftavfuktare

  REX luftavfuktare REX är en kraftfull industriell luftavfuktare, som fungerar lika bra vid alla temperaturer. Den tar effektivt bort oönskade fukt från luften din byggnad och säkerställer en säker och torr miljö.
  Enkel installation och uppkopplingsbar till fastighetsautomationssystem. Hanterar medelstora luftvolymer - i alla temperaturer utan att krav på dragning av onödiga ventilationsrör.
  Typiska installationer i större fastigheter, under byggprocessen, reningsverk, kyllager, etc.
  Länk till produkten »

 • NEXT luftavfuktare

  NEXT luftavfuktare En industriell luftavfuktare för hantering av mycket höga fuktlaster och luftvolymer. NEXT reglerar fuktlasten med en teknologi som gör det möjligt att mer än halvera energiförbrukning jämfört med traditionell teknologi.
  Typiska installationer är torkanläggningar, kyllager, bergrum, reningsverk, ishallar och andra större lokaler med stora luftvolymer och höga fuktlaster.

  NEXT är en intelligent och kraftfull luftavfuktare som levererar stabil avfuktning. Den är lika energieffektiv vid alla temperaturer. Obetydlig uppvärmning av avfuktad luft gör NEXT speciellt lämpad i lokaler med lägre temperatur.

  NEXT finns som två modeller. NEXT240 kan kontinuerligt avfukta 240kg vatten per dygn. NEXT480 kan hanterar det dubbla.

  Med Turbo mode hanterar NEXT dubblerade fukttillskott under en kortare period från exempelvis öppnade portar eller spolning av lokalen. Det gör det möjligt att dimensionera för normaldrift och ändå kunna hantera kortvariga högre fuktlaster Länk till produkten »

 • NEXT-S Stabilt inomhusklimat

  NEXT-S Stabilt inomhusklimat NEXT-S är en enstegs HVAC lösning som leverar ett stabilt klimat.
  NEXT-S kontrollerar både relativ luftfuktighet och temperatur till den nivå som du själv ställt in. Förändringar i inkommande luftflöde regleras så att önskad nivå hålls konstant!
  Airwatergreen patenterade teknologi ger en mycket stabil luftström även vid drastiska förändringar i den inkommande luften. Den ventilerade luften bibehåller dina förinställda värden. Och gör detta med upp till 30% lägre energiförbrukning jämfört med traditionell teknik.

  Med vår patenterade teknik och smarta funktioner är det möjligt att sänka din energikostnad drastiskt och ändå hålla ett stabilt inomhusklimat! Länk till produkten »

Filmer

Kontakta oss

Airwatergreen AB

Lastbilsgatan 9 754 54  Uppsala Sverige