Pressmeddelande

Airwatergreen hjälper Vasakronan att spara energi

Aldrig har det lagts ned lika mycket arbete på att bygga energisnåla fastigheter som idag. Nya material, ny teknik, förbättrad isolering, effektivare uppvärmning och ökad kunskap bidrar till värden att vara stolt över.

Det man däremot ofta missar är att minska energiförbrukningen under själva byggprocessen. Många studier har gjorts som samstämt visar att elförbrukningen, under denna fas, skulle kunna minskas med 20-30%. I rapporten Energieffektiva byggarbetsplatser¹ redovisas statistik från SCB som visar att byggsektorn, år 2004, förbrukade 747 400 MWh el. Modern teknik gör att det går att minska elanvändningen med ca 40% vilket innebär att det finns en besparingspotential på ca 200 miljoner kronor årligen för byggbranschen. Siffror bland annat Vasakronan tagit på allvar – nu är det dags att gå från teori till praktik!!
Traditionellt används ofta olika typer av ventilation och/eller uppvärmning av luften, under byggprocessen. Detta för att man vill driva ut fukten ur byggmaterialen men också för att hålla den relativa fuktnivån (RF) under 60 % i byggnaden. Ventilation och uppvärmning under byggprocessen är kostsamt inte minst med tanke på att mycket energi också lämnar byggnaden.
Airwatergreen är just nu delaktiga i tre olika projekt där syftet är att sänka energiförbrukningen men också att korta ned byggtiden. Ett av projekten är Vasakronans fastighet Celsius i Uppsala. Här kan man fastställa en betydande sänkning av energiförbrukningen men också ett förbättrat klimat i byggnaden under projektet.

Det är bland annat Airwatergreens avfuktare man har att tacka för de betydande besparingar man gjort. Här används en ny svensk patenterad teknologi som gör att avfuktaren behöver hälften så mycket energi jämfört med konkurrerande teknologi. Avfuktaren är också lika effektiv vid alla temperaturer, även låga, vilket möjliggör en minskad uppvärmning. Vattnet tas ut ur luften vid maskinen vilket gör att man inte behöver ventilera ut någon luft ur byggnaden. All tillförd energi stannar därmed i byggnaden vilket gör att avfuktaren är väldigt energieffektiv.

-Vi är positivt överraskade och mycket nöjda över den sänkning vi kan konstatera vad gäller uppvärmningskostnaderna. Vi har också haft ett behagligt inomhusklimat under hela projektet, berättar Anders Boström, projektledare på Vasakronan. Den uppvärmning vi har behövt använda kommer från fjärrvärme och den har varit lägre än vad vi förväntade oss, fortsätter Anders. I nästa projekt kommer vi att använda oss av avfuktare, precis som i Celsius, men vi kommer att sänka inomhustemperaturen ett par grader. Detta kommer betyda att vi sänker kostnaderna ytterligare…

-Det är oerhört roligt och spännande att kunna bidra till sänkt energiförbrukning även under byggprocessen, säger Bo Tiderman, VD på Airwatergreen. Våra avfuktare har tidigare gjort det möjligt att sänka uppvärmningskostnader och energiförbrukning åt ett stort antal fastighetsägare. Detta blir ännu ett område där vi kan bidra till att nå våra gemensamma klimatmål!

För ytterligare information, välkommen att kontakta
Bo Tiderman Tel 070-581 82 72 bo.tiderman@airwatergreen.com

¹ SBUF 12416 Slutrapport Energieffektiva Byggarbetsplatser, Göteborg 2013