Gustav Edgren och Anders Rosenskilde, TMF Gustaf Edgren, Project Manager Industry Trends & Anders Rosenkilde, Head of Technical Development, TMF

Tvåstegsraket för kunskap om trä

Trä och möbelföretagen, TMF, väljer Samhällsbyggararenan och Nordbygg för att nå sina olika målgrupper. Syftet är detsamma: att sprida kunskap om industriellt träbyggande.

– Vårt övergripande syfte är att bereda vägen för våra medlemmar att göra affärer, säger Gustaf Edgren, projektledare branschutveckling – trähus, på Trä och möbelföretagen TMF.

– Det gör vi bland annat genom att sprida kunskap och öka kompetensen kring industriellt byggande i trä. I det perspektivet är Almedalen viktig, för att lyssna in, påverka och diskutera politiska beslut och deras konsekvenser för medlemsföretagen och branschen.

Anders Rosenkilde, chef teknisk utveckling på TMF bekräftar:
– I Almedalen är prio ett få träff på politiker och viktiga beslutsfattare. Det har gått bra tidigare och det ger oss en plats i förrummet.

Väljer Samhällsbyggararenan

I år liksom förra året väljer TMF Samhällsbyggararenan som scen och Trädgårdsstaden där folk vill bo som det övergripande temat i Almedalen.

– Redan under våren gasar vi upp med seminarier för att inspirera och sprida kunskap kring vår syn på en modern trädgårdsstad med varierad bebyggelse, berättar Anders Rosenkilde.

Egen monter

Arbetet fortsätter under höst och vinter och i april 2018 kommer TMF att för första gången ha en egen monter på Nordbygg. Placeringen blir invid parhästen Svenskt Trä och i anslutning till en gemensam scen.

– Vi har känt ett behov att utifrån vårt eget perspektiv öka kunskapen om att bygga industriellt i trä. Tillsammans med 30-talet utställande medlemsföretag och Svenskt Trä ser vi till att forma ett träkompetenscentrum på mässan, säger Anders Rosenkilde.

Seminarier och diskussioner

Även på Nordbygg har visionen om den moderna trädgårdsstaden en given plats. Men då mer anpassad för de som ska göra jobbet. Det innebär bland annat diskussioner och programpunkter om nya material och metoder.

– Vi kommer även att arrangera en tävling som vänder sig till hantverkare och dessutom ska vår utbildning certifierad trähusbyggare presenteras, säger Anders Rosenkilde.

Nordbygg är en bra möjlighet att komma ut med kunskap och nyheter. Besökarna är nyfikna och med rätt inställning som utställare är det ett utmärkt tillfälle att så för att senare skörda, konstaterar både Gustaf och Anders.