Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre.

Framtidens uppkopplade stad på Samhällsbyggarenan 2017

WSP håller ett seminarium på temat Världens smartaste stad på Samhällsbyggararenan 2017.

Vilka är möjligheterna i framtidens uppkopplade stad? Under rubriken ”ABC(D) 2.0 – Smarta lösningar i framtidens hållbara stad med människan i centrum” diskuterar WSP hur den smarta staden driver utvecklingen för innovationer, digitalisering och miljö- och klimatteknik.

– Det viktiga med den smarta staden är att den utgår ifrån människorna där tekniken är en möjliggörare för att skapa det framtida hållbara samhället. ”säger Christian Wictorin, Chef Smart City & Digital Strategy, WSP Sverige.