Framtidens uppkopplade stad på Samhällsbyggarenan 2017

WSP håller ett seminarium på temat Världens smartaste stad på Samhällsbyggararenan 2017.

Vilka är möjligheterna i framtidens uppkopplade stad? Under rubriken ”ABC(D) 2.0 – Smarta lösningar i framtidens hållbara stad med människan i centrum” diskuterar WSP hur den smarta staden driver utvecklingen för innovationer, digitalisering och miljö- och klimatteknik.

– Det viktiga med den smarta staden är att den utgår ifrån människorna där tekniken är en möjliggörare för att skapa det framtida hållbara samhället. ”säger Christian Wictorin, Chef Smart City & Digital Strategy, WSP Sverige.