Caverion på Samhällsbyggararenan Håkan Olsson, affärsområdeschef, Energi och miljö och Erika Björnesparr, marknads- och kommunikationschef

Eftersatt fastighetsteknik – en möjlig klimatvinst i kommunernas miljöarbete

– Vårt arbete handlar ytterst om samhällsutveckling. Tillsammans med kunder och intressenter har vi ett ansvar att lyfta de frågor där vi kan bidra. Därför passar Samhällsbyggararenan oss utmärkt, säger Erika Björnesparr, marknads- och kommunikationschef, Caverion Sverige.

Erika menar att verksamhetsbredden i de stora fastighets- och installationstekniska företagen gör det möjligt att driva utvecklingen inom en rad frågor. Som exempel nämner hon digitalisering, kompetensförsörjning, säkerhetsfrågor och energieffektivitet.

Rustning för att nå klimatmål

– Just energieffektivitet är en stor del av vårt dagliga arbete. På Samhällsbyggararenan kommer vi därför prata om hur kommuner kan nå klimatmålen genom att rusta eftersatt fastighetsteknik. Klimatöverenskommelsens mål är att förbättra energiintensiteten med 50 % till 2030. Det kräver stora insatser, men det går att göra. Kommuner kan göra stora energibesparingar inom ordinarie budget.

”Lågt hängande"

Och fakta talar sitt tydliga språk. 40 % av all energi i Sverige används till fastigheter. Det innebär att 40 % av den energin som förbrukas mellan Ystad och Haparanda går till att exempelvis värma, kyla och ventilera byggnader.

Att minska den siffran borde vara en prioritet, menar Håkan Olsson, affärsområdeschef, Energi och miljö, på Caverion.

– Laddstolpar, solenergi och hybridbilar är bra initiativ för ökad energieffektivitet, men vi missar lågt hängande frukt - energi i befintliga byggnader. Det är inte omöjligt att nå klimatmålen, det är viktigt att komma ihåg, avslutar Håkan Olsson.