Vi använder cookies för att göra din upplevelse bättre Läs mer om cookies här »

Erika Björnesparr, Caverion

Caverion initierade debatt som lever vidare

– Vi vet att vi kan sänka energianvändningen med upp till 20% och lägga besparingarna på att rusta eftersatta byggnader. Nu ville vi ställa frågan till politiker kring hur de påverkar utvecklingen. Vi är glada över att det både blev en bra diskussion, som stundtals hettade till, och att intresset från Almedalspubliken fanns, säger Erika Björnesparr, Caverion.

Installationsföretaget Caverion vill vara en drivande kraft och hade en tydlig ambition med förra årets deltagande i Almedalen: att konkret bidra till samhällsutveckling.

– Teknikanvändningen ökar i våra fastigheter vilket betyder att allt vi gör ger avtryck inom många områden. Det finns hos oss bra lösningar som hanterar viktiga frågor som hänger samman med att skapa både tekniktunga och digitala, men också andra hållbara livscykellösningar.

– Det finns ibland en uppfattning att vi och våra branschkollegor endast drar en elledning mellan två punkter men vår förmåga är så mycket större. Vi behöver visa hur samhället kan dra nytta av vår kompetens, säger Erika Björnesparr, marknads- och kommunikationschef på Caverion.

Megatrender

Caverion valde Samhällsbyggararenen 2017 som en del i att tala om de megatrender företaget har identifierat, och som kommer med både utmaningar och lösningar för branschaktörer. Under debatten i somras fokuserades på energieffektivisering, ur perspektivet befintliga byggnader.

– Vi ser hur övriga samtal kring fastigheters energieffektivitet ofta handlar om nybyggnation. För oss - och samhället i stort - är det viktigt att lyfta frågan hur vi kan minska energianvändningen i det befintliga fastighetsbeståndet. Fastigheter står för hela 40 % av all energi som används i Sverige varje år. Ska vi nå klimatmålen i tid till 2030, måste siffran minskas, säger Erika Björnesparr.

Het debatt

För kommuner och kommunala bostadsbolag finns potential för mycket stora energibesparingar samtidigt som resurser kan frigöras för att rusta upp skolor och gemensamhetslokaler, som många gånger också har låg energieffektivitet. Målet med debatten var att diskutera vilka incitament som finns och behövs för att komma igång.

–Vi vet att vi kan sänka energianvändningen med upp till 20% och lägga besparingarna på att rusta eftersatta byggnader. Nu ville vi ställa frågan till politiker kring hur de påverkar utvecklingen. Vi är glada över att det både blev en bra diskussion, som stundtals hettade till, och att intresset från Almedalspubliken fanns, säger Erika.

Hon konstaterar även att samtalet har fortsatt, bland annat genom debattdeltagarna.

– Vi välkomnar alla initiativ i den här frågan. Vi kan mycket inom området och tänker att det här är en gemensamhetsfråga inom branschen. Tillsammans kommer vi att kunna göra verklig skillnad, därför tänker vi oss också en fortsättning i Almedalen även nästa år.

– Det är bra att det finns platser som Samhällsbyggararenan där företag och deras verksamheter sätts i ett större sammanhang och där samhällsviktiga frågor blir tydliga, menar Erika Björnesparr.