Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre.

Nya energitaxor gör ventilationsvalet viktigare med Roland Jonsson

Hitta oss på kartan

Stabilt elpris, 11% höjning av elenergiskatten, sänkta fjärrvärmepriser men höjda effekttaxor. Detta gör att man måste ändra körsätt för lönsam drift när det gäller ventilation. Jämförelse mellan FTX och frånluftsvärmepump. Är energibesparing viktigare än sänkta kostnader?

Talare: Roland Jonsson; WSP

Inneklimatscenen - A36:32