Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre.

Har projektledaren rätt kompetens? med Johan Martinsson

Hitta oss på kartan

Installatörsföretagen har lanserat kartläggnings- och certifieringsmodellen Installationsbranschens Certifierade Projektledare. Med detta verktyg får arbetsgivaren bättre överblick över företagets möjligheter att möta kundens förväntningar, utbildningsbehovet kan identifieras och rekryteringsprocessen underlättas.

Talare:Johan Martinsson

Energismart Beställare - EH:07