Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre.

Fältmetoder för mätning av luftflöden med Carl Welinder,

Hitta oss på kartan

Fältmetoder för mätning av luftflöden som har kommit på svenska som SS-EN 16211:2015. Standarden behandlar hur man mäter luftflöden på plats i byggnader, och ersätter gamla Formas T9:2007 Metoder för mätning av luftflöden i ventilationsinstallationer.

Talare: Carl Welinder, Svensk Ventilation

Inneklimatscenen - A36:32