Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre.

BIM Alliance Byggmaterialgrupp med inriktning installation med Mårten Lindström

Hitta oss på kartan

BIM Alliance arbetar för bättre samhällsbyggande med hjälp av BIM -  ByggnadsInformationsModellering. Obrutna informationsflöden skapas i samhällsbyggandets processer och samhällsbyggnadssektorn effektiviseras betydligt. Med ca 200 medlemsföretag täcker vi alla delar av sektorn. Arbetet bedrivs bland annat i intressentgrupper. Byggmaterialgruppen samlar frågor om bygg- och installationsmaterial. Föredraget kommer att beskriva vikten av gemensamt arbete, standardiserade rutiner och verktyg.

Talare: Mårten Lindström, BIM Alliance    

Inneklimatscenen - A36:32