Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre.

Pressmeddelande

Samhällsbyggararenan i Almedalen – en plats för samtal om gemensamma utmaningar

Kompetensförsörjning,digitalisering, säkerhet, arbetsmiljö, mångfald, buller och jämställdhet. Nästa vecka träffas svensk byggsektor i Almedalen för att samtala om frågor som berör hela samhällsbyggnadssektorn.

Det finns en stor bredd bland de företag och organisationer som förlägger sitt program på Samhällsbyggararenan. Byggcheferna, Installatörsföretagen, Svensk Byggtjänst, Träbyggnadskansliet, VVS-Fabrikanternas Råd, Saint-Gobain (Ecophon, Gyproc, Isover, Weber), Buildsafe och Working for Change är samtliga arrangörer och svarar för sina egna programpunkter.

De har också bjudit in ett stort antal föredragare, debattörer och gäster från bransch, akademi, och offentlig sektor.

Några tydliga teman i programpunkterna är digitalisering, arbetsmiljö, säkerhet, kompetensförsörjning, mångfald, buller och jämställdhet.

Detaljerad information om programmet finns på samhallsbyggararenan.se.

Delade erfarenheter
Buildsafe deltar på Samhällsbyggararenan för första gången. Deras seminariepunkt kommer att handla om hur vi ska klara det ökande tempot i byggandet med bibehållen god arbetsmiljö.
– Vi arrangerar en paneldiskussion där både operativt ansvariga i byggbranschen och Arbetsmiljöverket deltar. Det kommer att handla om faktiska implikationer och möjligheter kring hur vi praktiskt kan lösa detta tillsammans, säger Viktor Broberg, vd Buildsafe.

Goda exempel
Working för Change är en stiftelse som arbetar för att öka mångfalden på den svenska arbetsmarknaden. Deras seminarium kommer att handla om byggbranschens rekryteringsbehov och hur det kan lösas.
– Vi kommer att berätta om goda exempel från företag som lyckats rekrytera kompetens smart. Det finns en outforskad talangpool bland de 350 000 som är registrerade på Arbetsförmedlingen idag. Hälften av dem har utländsk härkomst, säger Rodrigo Garay, generalsekreterare Working för Change.

Utvecklande samtal
Byggcheferna och Byggnads tar under Almedalsveckan sin kampanj Stoppa machokulturen ett steg vidare. De bjuder på ett utvecklingssamtal med psykologen Per Naroskin.
– Istället för ytterligare en paneldiskussion går vi nu vidare och borrar i varför det finns jargong och förlegade attityder i byggbranschen. Vi vill gå mer på djupet och då passar det bra med ett utvecklingssamtal
– Jag tror det blir spännande. Inte bara prat om allt vi har gjort och ska göra utan ställa sig frågan-varför finns det en jargong i branschen, hur påverkar den oss och vem bär ansvaret för förändring? säger Johan Lindholm Byggnads ordförande.

Fördjupad analys
Under torsdagens lunchseminarium kommer Fredrik Drotte, stadsutvecklingschef i Upplands Väsby, Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke och Tommy Lenberg, VD på Byggherrarna att berätta om sina intryck från veckan sett ur byggsektorns perspektiv. Samtalet leds av Peter Söderberg, projektchef Nordbygg.

Samhällsbyggararenans hemsida

Det officiella programmet för Almedalsveckan 2016. Sök på Samhällsbyggararenan.

För övrig information om Samhällsbyggararenan och programmethttp://www.nordbygg.se/samhallsbyggararenan eller kontakta:
Peter Söderberg, projektchef Nordbygg, peter.soderberg@stockholmsmassan.se, 08-749 43 93
Catarina Oscarsson, pressansvarig, catarina.oscarsson@stockholmsmassan.se, 070-789 43 66

Bilder