Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre.

Pressmeddelande

Så tyckte 1000 tillfrågade om Nordbygg 2016

Nordbygg 2016 på Stockholmsmässan besöktes av fler yngre, fler kvinnor och nästan dubbelt så många internationella besökare jämfört med förra mässan. En högkvalitativ branschmässa med besökare där många har köpinflytande är en sammanfattning.

Över 1000 personer deltog en i stor undersökning under mässdagarna. Av dem var dryga 600 besökare och resten utställare.

Stabila siffror
Nordbygg är nummer ett när det gäller bygg- fastighet- och VVS-mässor i norra Europa.

– Siffrorna är stabila och besökarlojaliteten stark. Totalintrycket ligger på en tydlig fyra av fem möjliga, det har det gjort de senaste mässorna, konstaterar Mikael Jansson, vd och undersökningsledare på Fairlink, som genomfört undersökningen.

Åtta av tio besökare på Nordbygg jobbar i privata sektorn. Största delen, 37 procent, jobbar inom produktion. Andra stora besökargrupper är beställare eller verksamma inom föreskrivande led.

Hela sex av tio har köpinflytande på sin arbetsplats.

Fler yngre
Andelen kvinnor har ökat tydligt de senaste åren. Sedan förra Nordbygg är ökningen 30 procent, men fortfarande är drygt 8 av 10 män.

– Vi ser ett trendbrott när det gäller åldersfördelningen. Tidigare år har medelåldern legat högre, vi ser att personer i början av sin karriär, det vill säga under 34 år, ökat tydligt.I mäss-sammanhang brukar vi tala om Generation Y, det är personer som är födda på 80- och 90-talen. De tycker de mycket om att mötas och de uppskattar upplevelser och event, förklarar Mikael Jansson.

Bjuder på kunskap
Att erbjuda kunskap är ett sätt att nå denna målgrupp, och det har Nordbygg satsat tydligt på. Nordbygg har flera inslag som är återkommande år från år. Renovera Energismart är ett sådant, som lyfts fram som mycket värdeskapande för flera besökare.

Ökad internationalisering
Fyra av tio kommer från Mälardalen. I övrigt kommer besökarna från hela Sverige. Andelen utländska besökare har fördubblats och ligger i år på 13 procent.

– Det är den starka svenska byggkonjunkturen som lockar. Många tyska, polska och baltiska företag ser Nordbygg som den självklara porten till den skandinaviska marknaden, det är främst där ökningen ligger. Våra nordiska grannländer är trogna besökare och utställare sedan länge, säger Peter Söderberg, projektchef Nordbygg.

Nordbygg i siffror
47 629 besök från 73 länder registrerades
38 procent kom från Mälardalen
49 procent kom från övriga Sverige
5 procent kom från de Nordiska länderna
8 procent kom från övriga världen
Ålder: 29 procent är 55+, 24 procent under 34.
58 procent av besökarna hade köpinflytande

De utställande företagen upplever en övertygande affärsnytta av sitt deltagande.Hela 58 procent ger betyget väl godkänt eller mycket väl godkänt (4/5) när de bedömer ROI. Endast 7 procent är mindre nöjda, (betyg 1,2).
4,0 i betyg gav både utställare och besökarna för helhetsintrycket av mässan.

För mer information besök www.nordbygg.se eller kontakta:
Peter Söderberg, projektchef, peter.soderberg@stockholmsmassan.se, 08-749 43 93
Catarina Oscarsson, pressansvarig, catarina.oscarsson@stockholmsmassan.se, 08-749 43 66

Bilder

  • bosse lind